ΠΟΛΗ - ΠΟΝΤΟΣ - ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

22 ΜΑΪΟΥ


Νάχα τ' αθάνατο νερό, ψυχή καινούργια νάχα, να σούδινα, να ξύπναγες για μια στιγμή μονάχα.